ภาพกิจกรรมปี 2560 ภาพกิจกรรม ปี 2561 ภาพกิจกรรม ปี 2562 ภาพกิจกรรม ปี 2563 ภาพกิจกรรม ปี 2564
ภาพกิจกรรมปี 2565 ภาพกิจกรรมปี 2566      
 
 
 
     
พิธีเปิดการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2566 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566
25 พ.ค. 2566 18 พ.ค. 2566 17 พ.ค. 2566
     

ติดตามทาง : https://www.facebook.com/pmr247

โทร. 02-2124513-4      โทรสาร 02-6748170      E-mail : pmr@pmr.ac.th