ภาพกิจกรรมปี 2560 ภาพกิจกรรม ปี 2561 ภาพกิจกรรม ปี 2562 ภาพกิจกรรม ปี 2563 ภาพกิจกรรม ปี 2564
ภาพกิจกรรมปี 2565 ภาพกิจกรรมปี 2566      
 
 
 
     
 
  กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น ป.4-6 กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น ป.1-3
  15 กันยายน 2566 14 กันยายน 2566
     
ฉลองพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน ทัศนศึกษาประจำปี ม.5-ม.6 ทัศนศึกษาประจำปี ม.3 และ ม.4
8 กันยายน 2566 6 กันยายน 2566 5 กันยายน 2566
     
ทัศนศึกษาประจำปี ม.1-ม.2 สัปดาห์คณิตศาสตร์
การแข่งขันร้านคาเฟ่ในฝัน
ระดับ ชั้น ม.4-ม.6 สร้างสรรค์จากรูปเรขาคณิต
4 กันยายน 2566 1 กันยายน 2566 29 สิงหาคม 2566
     
กิจกรรม “วัยใส หัวใจ ใฝ่ดี” ระดับ อนุบาล 1-3
ค่าย “วัยใส หัวใจ ใฝ่ดี”
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ค่าย “วัยใส หัวใจ ใฝ่ดี”
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
     
     
ค่าย “วัยใส หัวใจ ใฝ่ดี”
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ค่าย “วัยใส หัวใจ ใฝ่ดี”
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
    18 สิงหาคม 2566
     
กิจกรรมหนูน้อยนักวิทย์ ระดับอนุบาล กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ทานข้าวกับครู นั่งดูลูกโชว์
17 สิงหาคม 2566 11 สิงหาคม 2566 5 สิงหาคม 2566
     
กีฬาสีสัมพันธ์ครูผู้ปกครอง แห่เทียนจำนำพรรษา ร่วมทำบุญตักบาตรกับเขตสาทร
5 สิงหาคม 2566 27 กรกฏาคม 2566 27 กรกฏาคม 2566
     
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา
วจนพิธีกรรมรำลึกถึง
คุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร
27 กรกฏาคม 2566 26 กรกฎาคม 2566 7 กรกฎาคม 2566
     
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

กิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทย
30 มิถุนายน 2566 26 มิถุนายน 2566 26 มิถุนายน2566
     
ประชุมผู้ปกครอง ตรวจสุขภาพ พิธีไหว้ครู
17 มิถุนายน 2566 14-16 มิถุนายน 2566 8 มิถุนายน 2566
     
การอบรมฟื้นฟูจิตใจบุคลากรครู ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร กับสำนักงานเขตสาทร
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
5 มิถุนายน 2566 2 มิถุนายน 2566 2 มิถุนายน 2566
     
การซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ(ม.1-6) การซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ(ป.1-6) การซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ(อนุบาล)
2 มิถุนายน 2566 1 มิถุนายน 2566 1 มิถุนายน 2566
     
พิธีเปิดการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2566 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566
25 พ.ค. 2566 18 พ.ค. 2566 17 พ.ค. 2566
     

ติดตามทาง : https://www.facebook.com/pmr247

โทร. 02-2124513-4      โทรสาร 02-6748170      E-mail : pmr@pmr.ac.th