รดน้ำขอพรสุขสันต์วันสงกรานต์

ฮานอย-ฮาลองเบย์ มารีรวมใจ พิธีมอบเกียรติบัตรและประกาศนียบัตร
11 เมษายน 2562 20-22 มีนาคม 2562 9 มีนาคม 2562 7 มีนาคม 2562
       
ปัจฉิมนิเทศ ม.6 รุ่น 17 งานภูมิปัญญาไทยสู่ห้องเรียน พิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา พิธีปิดการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี
ประจำปีการศึกษา 2561
18-19 กุมภาพันธ์ 2562 12 กุมภาพันธ์ 2562 8 กุมภาพันธ์ 2562  
       
เลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2562 กิจกรรมวันเด็ก เลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Merry Christmas and Happy New Year
11 มกราคม 2562 11 มกราคม 2562 21 ธันวาคม 2561 21 ธันวาคม 2561
       
       
สุขสันต์ รื่นเริงกับงานพระแม่มารีแฟร์ ร่วมส่งความสุข ความชื่นชมยินดี การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
19-20 ธันวาคม 2561   และสุนทรียภาพ ครั้งที่ 5 และสุนทรียภาพ ครั้งที่ 6
     

13-14 ธันวาคม 2561

กิจกรรมวันพ่อ วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า อบรมพระแม่มารี 4.0 อบรมการสร้างข้อสอบ
4 ธันวาคม 2561 30 พฤศจิกายน 2561 17-18 ตุลาคม 2561 16 ตุลาคม 2561
       
Creative Math Camp กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.3-ป.4 กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.1-ป.2 กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 47
8-9 ตุลาคม 2561 2 ตุลาคม 2561 1 ตุลาคม 2561 26-28 กันยายน 2561
       
ตลาดนัดโรงเรียน พิธีบูชาขอบพระคุณ
โอกาสฉลองพระมารดามารีย์ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน
ทัศนศึกษาประจำปี กิจกรรมวันแม่
14 กันยายน 2561     10 สิงหาคม 2561
       

งานผู้ปกครองเครือ
ข่ายสายสัมพันธ์ พมร.61

LEADER CAMP พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
กิจกรรม Open House
4 สิงหาคม 2561 3-4 สิงหาคม 2561 26 กรกฏาคม 2561 24 กรกฏาคม 2561
       
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
ณวัไผ่เงินโชตนาราม
กิจกรรมหล่อเทียน สัปดาห์พระคัมภีร์ และรำลึกถึงผู้ก่อตั้งโรงเรียน เลือกตั้งสภานักเรียน
25 กรกฏาคม 2561 24 กรกฏาคม 2561 3 -6 กรกฏาคม 2561 27 มิถุนายน 2561
       
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ตรวจสุขภาพ พิธีไหว้ครู พิธีเปิดการเรียนการสอน
26 มิถุนายน 2561 13-15 มิถุนายน 2561 7 มิถุนายน 2561 25 พฤษภาคม 2561
       
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2561 พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา สัมมนาครูประจำปี
26 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 19-22 พฤษภาคม 2561 11 พฤษภาคม 2561
 
 
 

 HOME