พิธีมอบประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศ ม.6 รุ่น 18 การประกวดหนูน้อยมารยาทงาม พิธีปิดการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี
5 มีนาคม 2563 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 19 กุมภาพันธ์ 2563 6 กุมภาพันธ์ 2563
       
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-3 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.5-6 มหกรรมวิชาการกิจกรรม WALK RALLY กิจกรรมพระแม่มารีแฟร์
ค่ายลูกเสืออัสสัมชัญ จ.นครปฐม ค่ายลูกเสืออัสสัมชัญ จ.นครปฐม 14-15 มกราคม 2563 23 ธันวาคม 2562
22-24 มกราคม 2563 20-22 มกราคม 2563    
       
ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ กิจกรรมธรรมะสู่โรงเรียน ตลาดนัดโรงเรียน กิจกรรมวันพ่อ
7-9 ธันวาคม 2562 9 ธันวาคม 2562 6 ธันวาคม 2562 5 ธันวาคม 2562
       
       
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า Come and See กีฬาสีอนุบาล กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 48
25 พฤศจิกายน 2562 20-23 พฤศจิกายน 2562 7 พฤศจิกายน 2562 6-8 พฤศจิกายน 2652
       
       
ปิดกิจกรรมโครงงานอิสระ ระดับ ป.5-6 กิจกรรม Walk Rally ความสุขในการเป็นครู ยุค 4.0 การอบรมหุ่นยนต์ขั้นพื้นฐาน
25 ตุลาคม 2562 25 ตุลาคม 2562 23 ตุลาคม 2562 19-20 ตุลาคม 2562
       
       
ค่ายบูรณาการศิลปะ+ดนตรี+นาฏศิลป์ ค่ายบูรณาการณ โครงการชั่งหัวมัน กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.3-4 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.1-2
10-11 ตุลาคม 2563 4 ตุลาคม 2563 1 ตุลาคม 2562 30 กันยายน 2562
       
       
ร่วม แสวงบุญ พิธีบูชามิสซาฉลองพระมารดามารีย์ สัปดาห์สุขภาพ วัยใส หัวใจ ใฝ่ดี มัธนมศึกษา
ณ วัดนักบุญยอแซฟ 6 กันยายน 2562 29-30 สิงหาคม 2562 "ธรรมะสู่โรงเรียน"
      26 สิงหาคม 2562
       
วัยใส หัวใจ ใฝ่ดี ประถมศึกษา สัปดาห์วิทยาศาสตร์ การตรวจประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.รอบ 4 กิจกรรมวันแม่
"ธรรมะสู่โรงเรียน" 23 สิงหาคม 2562 14 สิงหาคม 2562 9 สิงหาคม 2562
26 สิงหาคม 2562      
       
กีฬาสัมพันธ์ครูและผู้ปกครอง กิจกรรมถวายพระพร ร.10 ทัศนศึกษาประจำปี สัปดาห์พระคัมภีร์
3 สิงหาคม 2562 26 กรกฏาคม 2562 อ.1-ม.6 และรำลึกถึงคุณพ่อการ์โล
      ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
       
กิจกรรมเลือกตั้งภานักเรียน สุนทรภู่ รู้ วจี กวีคำกลอน ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ประชุมผู้ปกครอง
27 มิถุนายน 2562 กิจกรรมวันสุนทรภู่ 15 มิถุนายน 2562 15 มิถุนายน 2562
  26 มิถุนายน 2562    
       
ประชุมกรรรมการบริหารโรงเรียน ประชุมกรรมการ 4 ฝ่าย "น้อมระลึก น้อมมาลา บูชาครู" ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
14 มิถุนายน 2562 13 มิถุนายน 2562 พิธีไหว้ครู 4 มิถุนายน 2562
    13 มิถุนายน 2562  
       
พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา 1/2562 พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี พิธีเปิดการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี สัมมนาครูประจำปี
31 พฤษภาคม 2562 31 พฤษภาคม 2562 24 พฤษภาคม 2562 10 พฤษภาคม 2562