ภาพกิจกรรมปี 2560 ภาพกิจกรรม ปี 2561 ภาพกิจกรรม ปี 2562 ภาพกิจกรรม ปี 2563 ภาพกิจกรรม ปี 2564
ภาพกิจกรรมปี 2565        
 
     
เลือกตั้งสภานักเรียน กิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทย สัปดาห์สุขภาพ
28 มิถุนายน 2565 24 มิถุนายน 2565 13-16 มิถุนายน2565
     
กิจกรรมวันไหว้ครู
พิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 2565
9 มิถุนายน 2565 2 มิถุนายน 2565 20 พฤษภาคม 2565
     
อบรมฟื้นฟูจิตใจบุคลากรครู คุณพ่ออัคราธิการพบสมาชิกครอบครัวซาเลเซียน
40 ปี ณ แดนสวรรค์
16 พฤษภาคม 2565 14 พฤษภาคม 2565 4 เมษายน 2565
     

ติดตามทาง : https://www.facebook.com/pmr247

โทร. 02-2124513-4      โทรสาร 02-6748170      E-mail : pmrmaree@gmail.com