ภาพกิจกรรมปี 2560 ภาพกิจกรรม ปี 2561 ภาพกิจกรรม ปี 2562 ภาพกิจกรรม ปี 2563 ภาพกิจกรรม ปี 2564
ภาพกิจกรรมปี 2565        
 
 
     
   
    Thank you summer ระดับ ป.1-2
    28 เมษายน 2566
     
Thank you Summer ระดับอนุบาล 1-3 รื่นเริงใจ ในวันสงกรานต์ ชวนลูกหลาน สืบสานวัฒนธรรม PMR Songkran festival 2023
27 เมษายน 2566 7 เมษายน 2566 7 เมษายน 2566
     
รำลึกถึงคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร 41 ปีแห่งจากไป การประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 มารีรวมใจ
4 เมษายน 2566 1 เมษายน 2566 11 มีนาคม 2566
     
พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น อ.3 และ ม.6 กิจกรรมอำลาจบปีการศึกษา ป.6 และม.3 ปัจฉิมนิเทศ ม.6 รุ่น 21
11 มีนาคม 2566 23 กุมภาพันธ์ 2566 20-21 กุมภาพันธ์ 2566
     
กิจกรรมค่ายศิลปะอาสา (ละเลงศิลป์ พี่ช่วยน้อง) เลือกตั้งสภานักเรียน ปี2566 บูม ❤️บูม ❤️กิจกรรม อำลาพี่ ม.6
18-19 กุมภาพันธ์ 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566
     
มิสซาปิดปีการศึกษา พิธีปิดการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมวันวิชาการ
17 กุมภาพันธ์ 2566 16 กุมภาพันธ์ 2566 8 กุมภาพันธ์ 2566
     
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนพระแม่มารีสาทรเป็นเจ้าภาพอาคารสถานที่
ม.1-ม.3 ป.5-ป.6 ในวันฉลองวันนักบวชสากลของอัครสังคมมณฑลกรุงเทพฯ
1-3 กุมภาพันธ์ 2566 30-31 มกราคม 2566 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566
     
กิจกรรมวันวิชาการ ระดับปฐมวัย CODING CAMP ระดับ ม.ต้น-ม.ปลาย CODING CAMP ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
1 กุมภาพันธ์ 2566 29 มกราคม 2566 28 มกราคม 2566
     
กิจกรรม "ภูมิปัญญาไทยสู่โรงเรียน" กิจกรรม Chinese New Year 2023 งานวันเด็กแห่งชาติ ระดับอนุบาล
20 มกราคม 2566 20 มกราคม 2566 13 มกราคม 2566
     
เลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ (ประถม1-6) งานวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year
13 มกราคม 2566 13 มกราคม 2566 23 ธันวาคม 2565
     
พระแม่มารีสาทรแฟร์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
22 ธันวาคม 2565 การทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 2566-2568 2 ธันวาคม 2565
     
WEEK OF FOREIGN LANGUAGE พิธีปิดกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 51 พิธีเปิดกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 51
25 พฤศจิกายน 2565 11 พฤศจิกายน 2565 11 พฤศจิกายน 2565
     
กีฬาสีภายในอนุบาล ครั้งที่ 50 ทัศนศึกษา ม.4-ม.6 ทัศนศึกษาประจำปี ม.1-ม.3
10 พฤศจิกายน 2565 4 พฤศจิกายน 2565 3 พฤศจิกายน 2565
     
ทัศนศึกษาประจำปี ป.4-ป.6 ทัศนศึกษาประจำปี ป.1-ป.3 ค่ายธรรมะสู่โรงเรียน อ.1-อ.3
2 พฤศจิกายน 2565 1 พฤศจิกายน 2565 1 พฤศจิกายน 2565
     
ค่ายธรรมะสู่โรงเรียน ม.1-ม.3 ค่ายธรรมะสู่โรงเรียน ม.4-ม.6 ค่ายธรรมะสู่โรงเรียน ป.4-ป.6
31 ตุลาคม 2565 28 ตุลาคม 2565 27 ตุลาคม 2565
     
ค่ายธรรมะสู่โรงเรียน ป.1-ป.3 การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ และการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน Eng & Math Camp ป.1-ป.3
26 ตุลาคม 2565 19 ตุลาคม 2565 11-12 ตุลาคม 2565
     
Eng & Math Camp ป.4-ม.6 ค่ายวิทยาศาสตร์ โอกาสฉลอง 50 ปี แห่งการปฏิญาณตน
10-11 ตุลาคม 2565 6-7 ตุลาคม 2565 ปฏิญาณตนตลอดชีพ และปฏิญาณตนครั้งแรก
     
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.3-4 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.1-2 ทัศนศึกษาอนุบาล
4 ตุลาคม 2565 3 ตุลาคม 2565 พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
    27-28 กันยายน 2565
สัปดาห์คณิตศาสตร์ งานเลี้ยงสังสรรค์ฉลองศาสนนามมารีอา พิธีฉลองพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน
16 กันยายน 2565 10 กันยายน 2565 8 กันยายน 2565
     
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ หนูน้อยนักวิทย์ กิจกรรมวันแม่
15-19 สิงหาคม 2565 18 สิงหาคม 2565 11 สิงหาคม 2565
     
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด แห่เทียนจำนำพรรษา
6 สิงหาคม 2565 4 สิงหาคม 2565 11 กรกฏาคม 2565
     
พิธีเปิด "บ้านพ่อ" พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา

วจนพิธีกรรมรำลึกถึงคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร

9 กรกฏาคม 2565 8 กรกฏาคม 2565 8 กรกฏาคม 2565
     
เลือกตั้งสภานักเรียน กิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทย สัปดาห์สุขภาพ
28 มิถุนายน 2565 24 มิถุนายน 2565 13-16 มิถุนายน2565
     
กิจกรรมวันไหว้ครู
พิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 2565
9 มิถุนายน 2565 2 มิถุนายน 2565 20 พฤษภาคม 2565
     
อบรมฟื้นฟูจิตใจบุคลากรครู คุณพ่ออัคราธิการพบสมาชิกครอบครัวซาเลเซียน
40 ปี ณ แดนสวรรค์
16 พฤษภาคม 2565 14 พฤษภาคม 2565 4 เมษายน 2565
     

ติดตามทาง : https://www.facebook.com/pmr247

โทร. 02-2124513-4      โทรสาร 02-6748170      E-mail : pmrmaree@gmail.com