ภาพกิจกรรมปี 2560   ภาพกิจกรรม ปี 2561   ภาพกิจกรรม ปี 2562
 
     
     
กิจกรรมสัปดาห์ภาษาอังกฤษ ครูดีศรีพระแม่ ครูดีศรีพระแม่
22 ตุลาคม 2563 ประจำเดือน สิงหาคม ประจำเดือน กรกฏาคม
     
กิจกรรมภาษาจีน พิธีน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง รัชกาลที่ ๙ สัปดาห์ห้องสมุด
15 ตุลาคม 2563 12 ตุลาคม 2563 5-9 ตุลาคม 2563
     
ภูมิปัญญาไทยสู่โรงเรียน กิจกรรมธรรมะสู่โรงเรียน "วัยใส หัวใจ ใฝ่ดี" กิจกรรมธรรมะสู่โรงเรียน "วัยใส หัวใจ ใฝ่ดี"
2 ตุลาคม 2563 ระดับอนุบาล 1-3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
  24 กันยายน 2563 23 กันยายน 2563
กิจกรรมธรรมะสู่โรงเรียน "วัยใส หัวใจ ใฝ่ดี" กิจกรรมธรรมะสู่โรงเรียน "วัยใส หัวใจ ใฝ่ดี" กิจกรรมธรรมะสู่โรงเรียน "วัยใส หัวใจ ใฝ่ดี"
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
23 กันยายน 2563 22 กันยายน 2563 22 กันยายน 2563
สัปดาห์คณิตศาสตร์ เลือกตั้งสภานักเรียน ฉลองพระแม่มารีย์ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน
14-18 กันยายน 2563 11 กันยายน 2563 8 กันยายน 2563
     
กิจกรรมวิทยาศาสตร์
18 สิงหาคม 2563
กิจกรรมวันแม่
11 สิงหาคม 2563
สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ
29 กรกฏาคม 2563
     
พิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
24กรกฏาคม 2563

ตรวจสุขภาพประจำปี 
22-23 กรกฏาคม 2563
พิธีไหว้ครู "น้อมวันทา บูชาครู"
23 กรกฏาคม 2563
 
พิธีรำลึกถึงคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร
9 กรกฏาคม 2563
สัมมนาฟื้นฟูจิตใจครู
"ก้าวสู่ความปกติใหม่ (New Normal) ด้วยหัวใจของความเป็นครู พมร." 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.4-6
26 มิถุนายน 2563
ประชุมผู้ปกครอง ระดับอนุบาล 1-3
26 มิถุนายน 2563

การอบรม Coding สำหรับการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดย..อาจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล 12 มิถุนายน 2563

     

ติดตามทาง : https://www.facebook.com/pmr247

โทร. 02-2124513-4      โทรสาร 02-6748170      E-mail : pmrmaree@gmail.com