ภาพกิจกรรมปี 2560   ภาพกิจกรรม ปี 2561   ภาพกิจกรรม ปี 2562

 

 
     
     
 
  กิจกรรมวันแม่
11 สิงหาคม 2563
สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ
29 กรกฏาคม 2563
     
พิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
24กรกฏาคม 2563

ตรวจสุขภาพประจำปี 
22-23 กรกฏาคม 2563
พิธีไหว้ครู "น้อมวันทา บูชาครู"
23 กรกฏาคม 2563
 
พิธีรำลึกถึงคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร
9 กรกฏาคม 2563
สัมมนาฟื้นฟูจิตใจครู
"ก้าวสู่ความปกติใหม่ (New Normal) ด้วยหัวใจของความเป็นครู พมร." 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.4-6
26 มิถุนายน 2563
ประชุมผู้ปกครอง ระดับอนุบาล 1-3
26 มิถุนายน 2563

การอบรม Coding สำหรับการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดย..อาจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล 12 มิถุนายน 2563

     

ติดตามทาง : https://www.facebook.com/pmr247

โทร. 02-2124513-4      โทรสาร 02-6748170      E-mail : pmrmaree@gmail.com