## ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์โรงเรียนพระแม่มารีสาทร ##
  • ทักษะชีวิตระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ทักษะชีวิต Barber
ตัดผมชาย
ทักษะชีวิตช่างคอม
Computer Repair Technician
ทักษะชีวิต COOKING
อาหารนานาชาติ
   
ทักษะชีวิต Beauty Desing เพ้นท์เล็บ ทักษะชีวิต Bakery ทักษะชีวิต Beauty Design (แต่งหน้า/ทำผม)
     
ทักษะชีวิต Digital Marketing
การตลาดออนไลน์
ทักษะชีวิต Creative Art
ศิลป์สร้างสรรค์
ทักษะชีวิต Master of ceremony Acting
พิธีกร,นักพูด,นักแสดง
     
ทักษะชีวิต DIY
(Do it yourself)
ทักษะชีวิตช่างภาพ
Photographer
 
     
  • ทักษะชีวิตระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ทักษะชีวิต Barber ตัดผมชาย ทักษะชีวิต Bakery ทักษะชีวิต Beauty Design (แต่งหน้า/ทำผม)
ทักษะชีวิต Beauty Desing เพ้นท์เล็บ ทักษะชีวิต COOKING
อาหารนานาชาติ

ทักษะชีวิต Creative Art
ศิลป์สร้างสรรค์

ทักษะชีวิต Digital Marketing
การตลาดออนไลน์

ทักษะชีวิต DIY
(Do it yourself)
ทักษะชีวิต Master of ceremony Acting
พิธีกร,นักพูด,นักแสดง
   
ทักษะชีวิตช่างภาพ
Photographer