พระแม่มารีย์
องค์อุปถัมภ์โรงเรียน   
คุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
Web site : คุณพ่อการ์โล เดลลาโตร์เร

https://www.c-dellatorre.org/

 
Facebook
 
สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

## ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์โรงเรียนพระแม่มารีสาทร ##

โรงเรียนพระแม่มารี  เป็นโรงเรียนคาทอลิกประเภทสามัญศึกษา     
      ::  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ

      ::  ก่อตั้งเมื่อ : วันที่    28 มีนาคม 2498

      ::  ก่อตั้งโดย บาทหลวงการ์โล เดลลา โตร์เร มิชชันนารีชาวอิตาเลียน  

      ::   มีเนื้อที่ 21 ไร่ 3 งาน 63 ตารางวา

     ::   เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย


    
ภาพอดีตจากอาคารไม้ชั้นเดียว 1หลัง ครู 6 คน  และนักเรียน 225 คน
   
               ปี 2506     แยกเป็นแผนกชาย - หญิง โดยเริ่มกิจการของโรงเรียนพระแม่มารีชาย ขณะดำเนินการ
ก่อสร้างอาคารถาวรเป็นตึก 3 ชั้น 2 หลัง
            ปี 2529    ได้ปรับบริเวณจัดสร้าง และย้ายแผนกอนุบาลไปอยู่อย่างเป็นสัดส่วน
แผนกอนุบาลพระแม่มารี
 
            ปี 2532    จัดสร้างโรงอาหารใหม่ เนื่องจากโรงอาหารเดิมไม่เพียงพอ
            ปี 2533    เริ่มดำเนินการก่อสร้าง อาคารเดลลาโตร์เรอนุสรณ์ ปรับปรุงบริวเณสนามเพื่อ
 ความเหมาะสม สะอาด และมีสนามสำหรับนักเรียนอย่างเพียงพอ
อาคารเดลลาโตร์เรอนุสรณ์
 
พระองค์เจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จเป็นประธานในงานฉลอง 36 ปี ที่โรงเรียนพระแม่มารี และเปิดอาคารเดลลาโตร์เร
16 กุมภาพันธ์ 2535
          ปี 2535 เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ 5 ชั้น   สำหรับห้องกิจกรรมต่าง ๆ ห้องสมุด   ห้องวิทยาศาสตร์
         แบบอาคารเซนต์ไมเกิ้ล ปี 2535