## ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์โรงเรียนพระแม่มารีสาทร ##

เพลงประจำโรงเรียน

มาร์ชพระแม่มารี : สุขในฟ้า - ขาว


สุขเหลือใจที่ได้มาเรียน
พร่ำพรากเพียรด้วยความหรรษา
พำนักในถิ่นนี้หลายเพลา
หลายปีหนักหนาศึกษาร่ำไป
รักษาชื่อ.. ระบือลือเลื่อง
นามกระเดื่อง..เกียรติก้อง..ยิ่งใหญ่
พระแม่มารีถิ่นนี้กว้างไกล
จะอยู่แห่งไหนรักใคร่บูชา
หน้าที่จรรยารักษามารยาท
ทะนงองอาจอดทนอุตสาห์
ร่ำเรียนเขียนอ่านมานะนำพา
ภูมิใจหนักหนา..ฟ้า - ขาว..ชาวเรา