## ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์โรงเรียนพระแม่มารีสาทร ##
 

บรรยากาศร่มรื่น  ร่มเย็น  กว้างขวาง 

          สิ่งแวดล้อมดี สะอาด ปลอดภัย  การเดินทางสะดวกสบาย