รวมภาพปี 2556 รวมภาพปี 2557 รวมภาพปี 2558
รวมถาพปี 2559 รวมภาพปี 2560 กลับหน้าหลัก
 
 
ทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2560
       
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
       
   
  ม.1-ม.3 สถานที่ จ. กาญจนบุรี
เมืองมัลลิกา ณศ.125 ปราสาทเมืองสิงห์
 
       
       
       
  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560  
   
  ป.3-ป.4 สถานที่ จ.ปทุมธานี
พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)