SAFD

 

 
 

ข่าวสารสำหรับต้นกล้า พมร รุ่นที่ 15
    
สวัสดีค่ะ...ยินดีต้อนรับเข้าสู่ฝ่ายแนะแนวโรงเรียนพระแม่มารี
สำหรับศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษา 2559 เรามาดูกันว่าพี่เรา
สอบติดมหาวิทยาลัยอะไร ต้นกล้าน้อยที่กำลังจะเติบโต........

 

ผลแอดมิดชั่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คลิกที่นี่

 

นายวุฒิพงศ์  ไตเจริญนิรัติศัย    ม.6/1
คณะทันตแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
นายนุติพงษ์  คล้ายสิทธิ์   ม.6/1
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
   

นางสาวรมณียา ทวดพิทักษ์  ม.6/1
คณะพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการ์รุณย์


นางสาววรรณพร ราชวงศ์   ม.6/2
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการโรงแรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ทุน 50%
   
 
นายพงศธร พิทยาเวช ม.6/2
บริหารธุรกิจสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ทุน 50 %