SAFD

 

 
 

ข่าวสารสำหรับต้นกล้า พมร รุ่นที่ 16
    
สวัสดีค่ะ...ยินดีต้อนรับเข้าสู่ฝ่ายแนะแนวโรงเรียนพระแม่มารี
สำหรับศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษา 2560 เรามาดูกันว่าพี่เรา
สอบติดมหาวิทยาลัยอะไร ต้นกล้าน้อยที่กำลังจะเติบโต........

 

สรุป     ผลแอดมิชชั่นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยรัฐบาล

จำนวน 66 คน

มหาวิทยาลัยปิด

จำนวน 6 คน

มหาวิทยาลัยเอกชน 

จำนวน 34 คน

วิทยาลัยพยาบาล

จำนวน 1 คน

 

ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 100% จำนวน 4 คน

- จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

จำนวน 1 คน

 

- จากมหาวิทยาลัยหอการค้า

จำนวน 1 คน

- จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต     

จำนวน 1 คน

- จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์         

จำนวน 1 คน

 

 

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 50%         จำนวน            3 คน

 

- จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

จำนวน 1 คน

 

- จากมหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด   

จำนวน 1 คน

 

- จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

จำนวน 1 คน

 

 

ผลแอดมิชชั่นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

คลิกที่นี่

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

คลิกที่นี่

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

คลิกที่นี่