Welcome To Phra Mae Maree School

space

สนามเด็กเล่น มีความปลอดภัย

ป้ายชื่อสมาชิกนักเรียนเนอสเซอรี่

สะอาด ร่มรื่น

นั่งพักผ่อนหน้าห้องเนอสเซอรี่

ลงชื่อส่งนักเรียน และรับนักเรียน

ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะ..

 

บรรยากาศห้องเนอสเซอรี่

 

บรรยากาศห้องเรียนเนอสเซอรี่ (มอนเทสซอริ) เตรียมอนุบาล

 

space