คุณเอกชัย กาญจนดุล

คุณอดิสร เชื้อวงศ์

ทะเบียน : ฮง 9812

ทะเบียน : ฮย-5738

เบอร์โทรศัพท์ 087 -917- 0268

เบอร์โทรศัพท์ : 086-974-7269

เส้นทาง

เส้นทาง

1. เจริญกรุง

1. ถนนสาธุประดิษฐ์

2. หลังโรงพยาบาลเจริญกรุง

2. ถนนจันทน์

3.คอนโดเจริญกรุง

3. ถนนพระราม 3

4.ซอยสามร้อยห้อง

4. ถนนพระราม 4

5. ซอยแฉล้มนิมิตร

5. ซอยสวนพลู

6. พระราม 3 ซอย 9

6. ซอยเย็นอากาศ

7. ซอยวาโก้

ราคา ไปกลับ 1,500 บาท

ราคา ไปกลับ 1,500 บาท

ขาเดียว 1,200 บาท

ขาเดียว 1,200 บาท

 

 

 

หมายเหตุ : ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับเส้นทาง