รวมภาพปี 2556 รวมภาพปี 2557 รวมภาพปี 2558
รวมถาพปี 2559 รวมภาพปี 2560 รวมภาพปี 2561
 
 
       
ตลาดนัดโรงเรียน พิธีบูชาขอบพระคุณ
โอกาสฉลองพระมารดามารีย์ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน
ทัศนศึกษาประจำปี กิจกรรมวันแม่
14 กันยายน 2561     10 สิงหาคม 2561
       

งานผู้ปกครองเครือ
ข่ายสายสัมพันธ์ พมร.61

LEADER CAMP พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
กิจกรรม Open House
4 สิงหาคม 2561 3-4 สิงหาคม 2561 26 กรกฏาคม 2561 24 กรกฏาคม 2561
       
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
ณวัไผ่เงินโชตนาราม
กิจกรรมหล่อเทียน สัปดาห์พระคัมภีร์ และรำลึกถึงผู้ก่อตั้งโรงเรียน เลือกตั้งสภานักเรียน
25 กรกฏาคม 2561 24 กรกฏาคม 2561 3 -6 กรกฏาคม 2561 27 มิถุนายน 2561
       
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ตรวจสุขภาพ พิธีไหว้ครู พิธีเปิดการเรียนการสอน
26 มิถุนายน 2561 13-15 มิถุนายน 2561 7 มิถุนายน 2561 25 พฤษภาคม 2561
       
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2561 พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา สัมมนาครูประจำปี
26 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 19-22 พฤษภาคม 2561 11 พฤษภาคม 2561