รวมภาพปี 2556 รวมภาพปี 2557 รวมภาพปี 2558
รวมถาพปี 2559 รวมภาพปี 2560 รวมภาพปี 2561
 
 
       
   
    สัปดาห์พระคัมภีร์ และรำลึกถึงผู้ก่อตั้งโรงเรียน เลือกตั้งสภานักเรียน
    3 27 มิถุนายน 2561
       
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ตรวจสุขภาพ พิธีไหว้ครู พิธีเปิดการเรียนการสอน
26 มิถุนายน 2561 13-15 มิถุนายน 2561 7 มิถุนายน 2561 25 พฤษภาคม 2561
       
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2561 พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา สัมมนาครูประจำปี
26 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 19-22 พฤษภาคม 2561 11 พฤษภาคม 2561