คำสอนของคุณพ่อการ์โล

pic1
5/29/2013 10:15:00 AM
Size (KB)  :  3,863 KB
pic2
5/29/2013 10:20:10 AM
Size (KB)  :  5,839 KB
pic3
5/29/2013 10:18:34 AM
Size (KB)  :  4,705 KB
pic4
5/29/2013 10:16:46 AM
Size (KB)  :  3,664 KB
pic5
5/29/2013 10:44:20 AM
Size (KB)  :  4,709 KB
pic6
5/29/2013 10:13:28 AM
Size (KB)  :  4,486 KB
pic7
5/29/2013 10:12:46 AM
Size (KB)  :  3,593 KB
pic8
5/29/2013 10:14:00 AM
Size (KB)  :  4,960 KB
Pages:     1 2 3