ปัจฉิมนิเทศ ม.6 รุ่น 16

บรรยากาศปัจฉิมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
พมร. รุ่น 16
ณ ศูนย์เยาวชนดอนบอสโก เขาตะเกียบ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
17-18 กุมภาพันธ์ 2561
ภาพโดย.. ครูป๊อบ..ชาคริต สายลือนาม