แห่เทียนจำนำพรรษา

 

แห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560
ณ วัดไผ่เงินโชตนาราม
แขวง บางโคล่ เขต บางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร

โดย.สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาฯ

6 กรกฏาคม 2560