กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.3-ป.4

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.3-ป.4
วันที่ 2 ตุลาคม 2561