สวัสดีปีจอ พอ มอ รอ สังสรรค์ สองพันสิบแปด

สวัสดีปีจอ พอ มอ รอ สังสรรค์ สองพันสิบแปด
เลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ คณะผู้บริหาร ครู และพนักงาน
โรงเรียนพระแม่มารี
5 มกราคม 2561