ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี กับรางวัลเหรียญทอง
การประกวดวงเมโลเดียน ระดับอนุบาล
ในรายการ
"การประกวด The 9th Thailand Music Competition 2017 "
วันเสาร์ ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
ไอส์แลนด์ฮอลล์ 
ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์