อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ ของโรงเรียน

อัตลักษณ์โรงเรียนพระแม่มารี

" รัก เมตตา สุภาพ "

 

เอกลักษณ์โรงเรียน

" มารยาทงามตามแบบไทย"