หนูน้อยยอดนักอ่าน
 
 
 
เวทีคนเก่งอนุบาล 1/1
 
 
นักเรียนรับรางวัลการพูดแนะนำตัวเอง ภาษาจีน
27 ตุลาคม 2563
 
กิจกรรมธรรมะสู่โรงเรียน "วัยใส หัวใจ ใฝ่ดี" อ.1-3
 
 
ฉลองพระแม่มารีย์ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน
 
 
การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับปฐมวัย 3 กันยายน 2563