ซิสเตอร์มยุรี    งามวงศ์
อธิการ
ซิสเตอร์น้ำฝน มงคลล้อม
ผู้อำนวยการ
 

 

 
  •     สระว่ายน้ำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

## ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์โรงเรียนพระแม่มารีสาทร ##

## วันเฉลิมพระชนมพรรษา ##
 
แม่ดีเด่นประจำปี 2563
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปี 2563 เปิดรับสมัคร   PMR. Academy
  โครงการสอนฟุตบอลหลักสูตรขั้นพื้นฐาน