ซิสเตอร์มยุรี    งามวงศ์
อธิการ
ซิสเตอร์น้ำฝน มงคลล้อม
ผู้อำนวยการ
 

 
 

 
  •     รถรับ-ส่ง นักเรียน
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

## สวมหน้ากากอนามัย / หลีกเลี่ยงการสัมผัสมือ ตา จมูก ปาก /ล้างมือให้สะอาด /หลีกเลี่ยงการอยู่ที่แออัด##