ซิสเตอร์มยุรี    งามวงศ์
อธิการ
ซิสเตอร์น้ำฝน มงคลล้อม
ผู้อำนวยการ
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

## ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์โรงเรียนพระแม่มารีสาทร ##

ภาพกิจกรรม

 
 
ทักษะชีวิตช่างคอมพิวเตอร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ทักษะชีวิต Barber ตัดผมชาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
คลิกที่นี่ รับชมทักษะชีวิตระดับ ม.1-ม.6
 
บรรยากาศการเรียนรู้ STEM & CODING